Zastęp w parafii św. Józefa w Bielsku-Białej (Złote Łany)

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Teresa Kasieńczar – animator zastępu
Michalina Mikusek
Irena Senecka
Danuta Handzel
Rafał Handzel
Janusz Szymocha
Elżbieta Jankowska
Paweł Fijałek