Członkowie Wspomagający – statut

Statut Członków Wspomagających Rycerstwo św. Michała Archanioła

Do obowiązków Członka Wspomagającego należy:

 • Tworzyć duchową wspólnotę z lokalnym Zastępem i gdy na to pozwalają obowiązki i zdrowie, uczestniczyć w miesięcznych zebraniach swego Zastępu.
 • W intencji wszystkich Rycerzy odmawiać codziennie Koronkę do 9-ciu Chórów Anielskich oraz odmawiać modlitwę papieża Leona XIII: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce…
 • Żyć w stanie łaski uświęcającej i przyjaźni z Bogiem, zachowując trzeźwość i nie paląc papierosów.
 • Łączyć uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. z przyjęciem Komunii w intencjach Rycerstwa.
 • Łączyć swoje cierpienia, trudy, choroby z męką Chrystusa i ofiarować je w intencjach, jakie przedstawia Bogu św. Michał Archanioł.
 • Prenumerować dwumiesięcznik Któż jak Bóg i pogłębiać wiedzę religijną o Bogu, Jego Aniołach i Kościele.
 • Pod koniec roku kalendarzowego złożyć krótkie sprawozdanie na piśmie Animatorowi lokalnego Zastępu o przestrzeganiu regulaminu i wykonywanych pracach apostolskich.

Zadania dodatkowe

Jako dowolne działania pozostają:

 • Rozprowadzanie pisma Któż jak Bóg, w łączności z Animatorem lokalnego Zastępu Rycerskiego,
 • Dobrowolna roczna ofiara na potrzeby Rycerstwa,
 • Podejmowanie się różnych form apostolstwa i szerzenie czci św. Michała Archanioła i świętych Aniołów,
 • Odmawianie prostego egzorcyzmu za kuszonych przez złego ducha.

Wstąpienie do Rycerstwa
Gdy Członek Wspomagający chce wstąpić do Rycerstwa, niech napisze podanie do Centrali Rycerstwa i prosi Animatora lokalnego Zastępu o opinię. Po otrzymaniu z Centrali pozytywnej odpowiedzi, odbywa przynajmniej 3-miesięczną próbę rycerską, pod koniec której pisze podanie o definitywne przyjęcie do Rycerstwa. Zostaje przyjęty w miejscu i czasie wyznaczonym przez Animatora Generalnego.

Udział w dobrach duchowych
Animator lokalnego Zastępu Rycerskiego zawiadamia Centralę Rycerstwa o śmierci Członka Wspomagającego. Prosi wszystkich Rycerzy swego Zastępu, aby ofiarowali za jego duszę jedną cząstkę Różańca i jedną Komunię świętą. Za zmarłego Członka Wspomagającego są odprawiane corocznie Msze gregoriańskie w miesiącu listopadzie, celebrowane przez Moderatora Generalnego Czcicieli św. Michała Archanioła.

Znowelizowany Regulamin Członków Wspomagających Rycerstwo Świętego Michała Archanioła został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w dniu 08 lipca 2003 roku.

Kazimierz Tomaszewski
Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła