Nowenna do Świętego Michała Archanioła

Nowenna do Świętego Michała Archanioła

Wezwanie Chórów Anielskich
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego Zastępy.

Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem: „Któż jak Bóg!”
P. Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach  i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Potęgi mocarne, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Moce niezwyciężone, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Aniołowie Święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków.

Amen.