Zastęp w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej (Komorowice Obszary)

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Ewa Gajecka – animator zastępu

Członkowie wspomagający

Stefania Rumian
Bronisława Baran
Rozalia Adamska
Marcin Mision