Anielska modlitwa przed zalogowaniem się do internetu

Anielska modlitwa przed zalogowaniem się do internetu

Wszechmogący i wieczny BOŻE, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna, zwłaszcza w świętej osobie Twego Jednorodzonego Syna, naszego PANA, JEZUSA CHRYSTUSA Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętych Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, abyśmy w naszych podróżach po internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą i traktowali wszelkie napotkane dusze, z miłosierdziem i cierpliwością. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.