Rycerstwo w diecezji

Władzę wypędzania Szatana, Chrystus udzielił Kościołowi i dał tę władzę najpierw Dwunastu, następnie 72 uczniom, na koniec rozciągnął ją na wszystkich wiernych: “tym zaś którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać“ (Mk 16,17) oraz dał nam moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19).

Charyzmatem Rycerstwa jest walka z Szatanem, oraz wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie nawrócenia grzesznikom, ponadto oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła i całego świata. Jest ponadto odpędzanie złych duchów, demonów od siebie i innych ludzi, atakowanych przez nie, z miejsc w których przebywają, od tych którzy są dręczeni, kuszeni, zdenerwowani, mają niepokój w sercu, za rodziny w których nie ma zgody, miłości, za zniewolonych narkotykami, alkoholem, tytoniem, pożądliwością ciała.
Rycerze odpędzają złe duchy od Kościoła, Polski i całego świata.
Jest to walka z Szatanem, bezkrwawy bój o dusze.
Rycerze każdego dnia podejmują modlitwę, a także dzieła pokutne i umartwienia w intencji Kościoła, Biskupów, Kapłanów, Ojczyzny i osób, które w szczególny sposób potrzebują pomocy modlitewnej.
Rycerze św. Michała Archanioła przybliżają tematykę i współpracę z Aniołami przez rozpowszechnianie czasopisma „Któż jak Bóg”.

Rycerze odmawiają modlitwy o uwolnienie lub wyzwolenie z mocy zła, Szatana. Przez modlitwy, wyrzeczenia, posty, cierpienia, wydzierają Szatanowi dusze nieśmiertelne i ofiarowują je Bogu. W ten sposób współpracują z Chrystusem i z Kościołem w dziele zbawienia świata i w budowaniu Królestwa Bożego tu na ziemi.