Modlitwa za kapłana

Modlitwa za kapłana

„MARGARETKA”

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Ks.………., uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki,  aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegł świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umocnij Go Twoja mocą i błogosław Mu. Święty (imię patrona), którego imię nosi Ks.………. Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen

Koronka Królowej Pokoju:
Wierzę, 7 x Ojcze Nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu.