Rycerstwo w Polsce

Apostolski ruch, zwany RYCERSTWEM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA powstał w Polsce w 1994 roku z inspiracji ks. Mariana Polaka – Michality, któremu od początku powierzono obowiązki Animatora Generalnego Rycerstwa.
Rycerstwo Św. Michała Archanioła posiada swój Statut, zatwierdzony przez przełożonego zgromadzenia – ks. Kazimierza Tomaszewskiego. Statut podpisany został w święto Wniebowzięcia N.M.P. – 15 sierpnia 1994 roku.
SPECYFICZNYM CHARYZMATEM RYCERSTWA jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nad mocami zła, które dążą do zniszczenia człowieka.
CELEM RYCERSTWA jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia.
PODSTAWOWYM OBOWIAZKIEM RYCERZY jest dążenie do ciągłego trwania w stanie łaski uświęcającej, do częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii (obowiązkowo w piątek), do przestrzegania postów i do wytrwałej modlitwy w intencji Kościoła katolickiego, Ojczyzny i całego świata.
Grupy modlitewne powstające w parafiach nazywane są „Zastępami” RYCERSTWA św. Michała Archanioła. Przewodniczy im, wybrany spośród Rycerzy Animator.
Ks. Marian Polak. dotychczasowy Animator Generalny Rycerstwa Św. Michała Archanioła, po kilkunastoletniej, ofiarnej pracy w Rycerstwie, które stworzył pod działaniem DUCHA ŚWIĘTEGO, skierowany został we wrześniu 2004 roku do posługi misyjnej w Argentynie. Na jego miejsce, władze michalickie powołały do tej misji specjalnej księdza Piotra Prusakiewicza. Ksiądz Piotr jest organizatorem pielgrzymek do Włoch na górę Gargano, gdzie w V wieku objawił się Św. Michał Archanioł. Jest też Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika „KTÓZ JAK BÓG”.

Założycielem Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, jest błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, którego doczesne szczątki spoczywają w Miejscu Piastowym k. Krosna, gdzie Michalici mają swoje korzenie i swój Dom Generalny.

Centrala Rycerstwa posiada swoją siedzibę
przy Domu Generalnym Zgromadzenia Św. Michała Archanioła

ul. Piłsudskiego 250, 05-261 Marki-Struga

Animator Generalny Rycerstwa św. Michała Archanioła
Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA
Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”