MODLITWA O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

MODLITWA O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE 

Panie i Boże nasz! Jedyny Odkupicielu ludzkości. Dziś dołączamy się do chórów Anielskich i błogosławimy Ciebie za święte życie bł. Bronisława Markiewicza i całe dzieło, które oddał pod Patronat św. Michała Archanioła Z jego pomocą pragniemy dziś otworzyć się na przyjęcie wolności od Ciebie, którą możemy otrzymać przez Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Choć nieustannie musimy toczyć bój bezkrwawy z mocami ciemności, Ty sam w Eucharystii przynosisz nam uzdrowienie i uwolnienie z mocy złego. Prosimy Cię, uzdolnij nas do wyrzeczenia się złego ducha i tego wszystkiego, co trzyma w niewoli nas, naszych bliskich i nasz naród.

Panie Jezu. Ty powiedziałeś: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja Was pokrzepię”,  „Nie potrzebują lekarza, zdrowi. Ale Ci którzy się źle mają”. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie, o uzdrowienie naszych chorych dusz i ciał. Dla Ciebie Jezu nie ma rzeczy niemożliwych. Ty powiedziałeś: „jeśli Syn waz wyzwoli, naprawdę będziecie wolni”. Ty przyniosłeś nam nową wolność w Duchu Świętym, Ty wiesz co nam dolega, coś nas boli, krępuje, zniewala, niepokoi i martwi. Ty znasz nasze nałogi i grzeszne przyzwyczajenia. Panie Ty wszystko wiesz, Ty wziąłeś na siebie nasze choroby i nasze słabości. Tyś Królem Miłosierdzia. Wejrzyj w nas i tych, których ci w sercu przynosimy. Wierzymy w potężne wstawiennictwo św. Michała Archanioła. Książę Niebieski módl się z nami i za nami w tej godzinie łaski. Panie Jezu, Zbawicielu poślij swojego Ducha Świętego do przeszłości i teraźniejszości, do naszych uczuć, lęków, w głębię naszych serc. Uwolnij, uzdrów, pociesz i umocnij. Panie, ten, którego kochasz choruje, ta, którą kochasz choruje. Przyjdź Panie. Wierzymy, ufamy, prosimy. Prosimy posłuchaj teraz błagań naszych serc.