Nowenna do św. Rafała Archanioła

Nowenna do św. Rafała Archanioła

św. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Św. Rafał jest czczony jako patron w znalezieniu dobrej żony/męża, chorych i podróżnych, aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów,  uciekinierów, wędrowców, żeglarzy.

Hebrajskie Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Nawiązuje przeto do przepięknego opowiadania, które spotykamy w księdze Tobiasza. Archanioł Rafał przeprowadza szczęśliwie Tobiasza Młodego aż do dalekiej Persji, ratuje go w drodze od pożarcia przez wielką rybę, odbiera szczęśliwie  od krewnego pieniądze kiedyś pożyczone, namawia go, aby Tobiaszowi oddał swoją córkę za żonę, leczy tę córkę, wreszcie uzdrawia starego Tobiasza – ojca, przywracając mu nie tylko majątek, ale i wzrok. Księga ta należy do opowieści biblijnych, w których wątek legendarny i ludowy wiąże moralna myśl religijna. Niemniej osoba św. Rafała archanioła jest przedstawiona z całą wyrazistością (Tb 5,4-12,22). Po dokonaniu dzieła św. Rafał odsłania przed zdumionymi Tobiaszami, kim jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12,15).

„Oto ja poślę Anioła mego, iżby szedł przed tobą i strzegł cię w drodze i wprowadził na miejsce, którem przy­gotował” (Wj 23,20)

NOWENNA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

– o wybór dobrego męża/ żony lub
– w czasie podróży, pielgrzymki
– w czasie choroby
– za emigrantów
– pomoc w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy

Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa jest, nie szuka poklasku”

Modlitwa  wstępna

Panie Boże, racz zesłać nam pomoc świętego Rafała Archanioła; ponieważ, jak wierzymy, przebywa on zaw­sze w obecności Twojego majestatu, niech przedstawia Tobie nasze prośby i wyjedna nam Twoje błogosławień­stwo. Przez Pana naszego. Amen.

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, Archaniele wiary i pokory,
Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,
Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,
Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem,
Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,
Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku,
Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie,
Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,
Św. Rafale, u różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza,
Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,
Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd,
Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę,
Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela,
Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę,
Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha,
Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy,
Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu  zdrowego i żonatego,
Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca,
Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi,
Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów,
Św. Rafale, stróżu nasz,
Św. Rafale, przewodniku nasz,
Św. Rafale, doradco nasz,
Św. Rafale, opiekunie nasz,
Św. Rafale, duchowy nasz bracie,
Św. Rafale, nauczycielu nasz,
Św. Rafale, pomocniku nasz,
Św. Rafale, pocieszycielu nasz,
Św. Rafale, patronie nasz,
Św. Rafale, obrońco nasz,
Św. Rafale, wodzu nasz,
Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,
Św. Rafale, który nas oświecasz,
Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św. Rafała wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary – przez św. Rafała…
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny – przez…
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci – przez…
Od śmierci wiecznej – przez…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,…
K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się. Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Św. Rafale Archaniele to Ty
Zostałeś posłany przez Boga,
by pomóc młodemu Tobiaszowi
wybrać dobrą i cnotliwą żonę.

Pomóż, proszę i mnie w tym
ważnym wyborze, który wpłynie
na całą moją przyszłość.
Proszę Cię o pomoc w wyborze dobrej żony/męża

Nowenna na każdy dzień do św. Rafała Archanioła

Dzień pierwszy

Najszlachetniejszy archaniele, św. Rafale, który wiernie towarzyszyłeś młodemu Tobiaszowi w drodze z Syrii do Medii, racz towarzyszyć i mnie, żałosnemu grzesznikowi, w niebezpiecznej wędrówce, jaką odbywam stąd do wieczności.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień drugi

Najmądrzejszy archaniele, św. Rafale, który nad rzeką Tygrys uchroniłeś młodego Tobiasza przed groźbą śmierci, nauczywszy go sposobu pokonania zagrażającej mu ryby, uchroń mą duszę przed potworami osaczającymi mnie ze wszystkich stron.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień trzeci

Najbardziej umiłowany archaniele, św. Rafale, który przybywszy do Medii z młodym Tobiaszem, udałeś się sam do miasta Raga, by odebrać dług od Gabaela, błagam cię, byś pośredniczył pomiędzy moją duszą a Panem i wyjednał dla mnie całkowite umorzenie ogromnego długu, jaki zaciąg­nąłem u Jego sprawiedliwości.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień czwarty

Najpotężniejszy archaniele, św.Rafale, który uwolniłeś łagodną Sarę od ducha nieczystego, nakazując mu powrócić w otchłań, uwolnij moją duszę od tchórzostwa, pychy, gniewu, pożądliwości, obżarstwa, lenistwa i wszelkich innych złych skłonności, które niczym demony nieustannie ją tyranizują, i wyjednaj dla mnie to, żebym raz się uwolniwszy, już nigdy nie dał się zaprząc w ich bezecne jarzmo.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień piąty

Najżyczliwszy archaniele, św. Rafale, który dopełniłeś szczęścia łagodnej Sary, doprowadziwszy do jej małżeństwa z Tobiaszem, wcześniej wyzwoliwszy ją z diabelskiej niewoli, wyjednaj dla mnie to, by moja dusza, wyzwolona z niewoli namiętności, połączyła się z Jezusem nieroze­rwalnymi okowami wiecznie żywej wiary i najżarliwszej miłości.
Chwała Ojcu i Synowi..

Dzień szósty

Najlitościwszy archaniele, św. Rafale, który za sprawą cudu przywróciłeś cenny dar wzroku ociemniałemu Tobiaszowi, uwolnij moją duszę, błagam cię, od osłabiającej i kalającej ją ślepoty, tak bym, raz zobaczywszy prawdziwy obraz rzeczy, nigdy już nie dał się zwieść pozorom i mógł zawsze bezpiecznie kroczyć drogą Przykazań Bożych.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień siódmy

Najhojniejszy archaniele, św. Rafale, który napełniwszy dom Tobiasza bogactwem i łaskami, łaskawie odmówiłeś przyjęcia skarbów ofiarowanych tobie na znak wdzięczności, wyjednaj dla mnie, proszę cię, całkowite odejście rzeczy doczesnych, bym mógł ze wszystkich sił dążyć do uzyskania wiecznych i nieprzeliczonych dóbr raju.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień ósmy

Najpokorniejszy archaniele, św. Rafale, który odmówiłeś przyjęcia hołdu ofiarowanego tobie przez wdzięczną rodzinę dobrotliwego Tobiasza, wyjednaj dla mnie u Pana Boga naszego wielkie umiłowanie pokory, bym unikając wszelkich zaszczytów i wyróżnień doczesnych, szukał chwały w żywocie utajonym w Jezusie Chrystusie.
Chwała Ojcu i Synowi…

Dzień dziewiąty

Najdoskonalszy archaniele, św. Rafale, który zawsze stoisz przed tronem Najwyższego, chwaląc Go, błogosławiąc, wysławiając i Mu służąc, spraw, bym i ja nigdy nie stracił z oczu Obecności Boga i żeby wszystkie moje myśli, słowa i uczynki służyły powiększeniu Jego chwały i uświęceniu mnie samego.
Chwała Ojcu i Synowi…

PIEŚNI DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA

RAFALE ŚWIĘTY, wielki Archaniele,
Przez Ciebie mamy pożytku tak wiele,
Tyś nam w niedoli na pociechę dany,
Z nieba zesłany.

O Ty, lekarzu, stróżu, przewodniku,
W rożnych potrzebach dziwny pomocniku,
Światy Rafale opiekuj się nami,
Twymi sługami.

Racz być lekarzem, wodzem, stróżem naszym,
Proś Boga za nas, tak jak za Tobiaszem,
Byśmy w opiece Twej szczęśliwie żyli,
Niebo zdobyli.

SZTURMÓWKA DO ANIOŁÓW

Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, nim my słudzy Twoi zaczniemy przywoływać Aniołów Świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty

Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki i wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie służą, Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże !

I Ty Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do Tronu Najwyższego, byśmy doznali łask, pomocy i ratunku, Ty błagająca Wszechmocy, Ty Pośredniczko Łask. Amen.

Wy Wielcy ,Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy was w Imię Boga Trójjedynego – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa, – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus
– spieszcie nam z pomocą
Błagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was przez całą Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was przy Świętym Słowie Bożym
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was przy Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Maryi Królowej Nieba i Ziemi
– śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was w Imię Maryi , Matki Bożej i naszej Matki
– śpieszcie nam z pomocą !
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie KREW naszego Pana,
– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie SERCE naszego Pana,
– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce MARYI,
– błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
Błagamy was – zakryjcie nas waszą tarczą !
Błagamy was – brońcie nas waszym mieczem !
Błagamy was – świećcie nam Waszym Światłem !
Błagamy was – ratujcie nas pod płaszcz Maryi !
Błagamy was – ukryjcie nas w Sercu Maryi !
Błagamy was – złóżcie nas w ręce Maryi !
Błagamy Was – ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana Naszego
Błagamy Was – prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego !
Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Życia – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Mocy Słowa Bożego – śpieszcie nam z pomocą !
Aniołowie Miłości – śpieszcie nam z pomocą !
Nasi szczególnie nam przez Boga dani Towarzysze –
– śpieszcie nam z pomocą !

BŁAGAMY WAS, ŚPIESZCIE I WSPOMAGAJCIE NAS !
Krew Pana Naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych,
– błagamy was – śpieszcie i wspomagajcie nas !
Serce Naszego Pana Naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas biednych – błagamy was – śpieszcie i wspomagajcie nas !
Niepokalane Serce Maryi, Waszej Najczystszej Królowej, woła do was o pomoc dla nas biednych – śpieszcie i wspomagajcie nas !

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE !
Książe Wojska Niebieskiego, zwycięzco szatana, Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia pokorą pychę sił ciemności.
Błagamy Cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca, niewzruszonej wierności w wypełnianiu Woli Bożej, do męstwa
w trudnościach i cierpieniach.
Dopomóż nam, byśmy ostali się przed sądem Bożym !

ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE !
Aniele Wcielenia Bożego, wierny Pośle Boga, otwórz uszy nasze na najcichsze upomnienia i przyzywania miłującego Serca Pana Naszego.
Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli, Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda.
Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie zastał nas śpiących.

ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE !
Posłańcu Miłości Bożej, błagamy Cię zrań serca nasze ogniem miłości Bożej i nie pozwól, by rana ta kiedykolwiek się zagoiła
i byśmy w życiu codziennym stale szli po drogach miłości
i miłością wszystko przezwyciężali.

WSPOMAGAJCIE NAS !
WIELCY ŚWIĘCI BRACIA, WSPÓŁSŁUDZY PRZED BOGIEM!
Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.
Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.
Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.
Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.
Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana. Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała.
Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego Oblicza Bożego, na którego obraz Bóg nas ukształtował w Swej Miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć.
Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą.
Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. AMEN .

Święty Michale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !
Święty Rafale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas !
Święty Gabrielu Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !