Nowenna do Chórów Anielskich

Nowenna do Chórów Anielskich

Polecenie się świętemu Michałowi
Święty Michale Archaniele, najwierniejszy Sługo Boży, który rozgromiłeś zbuntowane duchy, gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim. Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel: „Któż jak Bóg!” Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!” Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. Kiedy natrą pokusy, niech zabrzmi jak dzwon na trwogę, wzywający Cię na pomoc, najdzielniejszy nasz Obrońco. Wiesz, jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas, w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Wiesz, jak nierówna to walka, jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. Bądź nam opiekunem i wodzem. W tych ciągłych, wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci, kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. Pakładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. W tej ostatniej walce a zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. Amen.

Wezwanie Chórów Anielskich
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Zastępy. Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem: Któż jak Bóg!
P. Serafy płomienne, rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Cheruby pełne wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Trony najwyższe, oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Moce niezwyciężone, uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Księstwa najszlachetniejsze, kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Archaniołowie najdostojniejsi, prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!
P. Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami:
W. Któż jak Bóg!

Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień pierwszy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Serafinów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie, ogniem doskonałej miłości. Amen.
P.Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień drugi
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.
P.Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień trzeci
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Tronów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień czwarty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Niebiańskiego Chóru Panowań
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętnościami. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień piąty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Mocy
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień szósty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Potęg
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień siódmy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Księstw
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień ósmy
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Archaniołów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Dzień dziewiąty
Pozdrowienie św. Michała Archanioła i Chóru Aniołów
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.
P. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W. Módl się za nami.

Antyfona i modlitwa
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni i mocni, pełniący Jego rozkazy. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
Módlmy się. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom; spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.