Z OKAZJI PRZYPADAJĄCYCH W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA IMIENIN, NASZEGO „DOBREGO PASTERZA” KS. TADEUSZA CADRA – ANIMATORA I OPIEKUNA GRUP ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W DIECEZJI BIELSKO – ŻYWIECKIEJ, PRAGNIEMY ŻYCZYĆ MU OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, OPIEKI MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ANIOŁÓW ORAZ POMOCY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, DUŻO ZDROWIA I SIŁY W DZIELE, KTÓRE TWORZYSZ. PRZYJMIJ UKOCHANY KSIĘŻE TADEUSZU TE SZCZERE I Z SERCA PŁYNĄCE ŻYCZENIA OD WSZYSTKICH RYCERZY, KTÓRYM PRZEWODZISZ. SZCZĘŚĆ BOŻE!! KTÓŻ JAK BÓG!!!

REKOLEKCJE ANIELSKIE W RYCERCE GÓRNEJ

W DNIACH OD 8-10 WRZEŚNIA 2023 r. ODBĘDĄ SIĘ KOLEJNE REKOLEKCJE RYCERSKIE.

W PLANIE PRZEWIDZIANO:

Rozpoczęcie – PIĄTEK – 8 go o godz. 18.00 – KOLACJA, następnie Msza św. z Konferencją I i adoracją Najświętszego Sakramentu, modlitwy rycerskie. Dzień zakończymy Apelem Jasnogórskim. Dla chętnych nocna ADORACJA.

SOBOTA 9 go – 7.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła, 8.00 – śniadanie, 9.30 – Modlitwa (Koronka Anielska), Konferencja II, Msza św. z nauką o godz. 11.30.

OBIAD -13.00 -następnie czas wolny, 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga krzyżowa ze św. Michałem Archaniołem, Konferencja III .

17.00 – Różaniec i Konferencja IV, 18 – kolacja. O GODZ. 19.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Z MODLITWAMI O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW. Zakończenia dnia Apelem Jasnogórskim.

NIEDZIELA 10 go – 7.30 -Różaniec, 8.00 – śniadanie, 9.00 – Konferencja IV, modlitwy rycerskie, 10.30 – msza św. z nauką.

Rekolekcje zakończymy wspólnym obiadem ok godz. 12.00

ZAPRASZAMY, chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. T. Cadra CSM

DO ZOBACZENIA W RYCERCE. KTÓŻ JAK BÓG!!!

Sobota w Rycerce Górnej. Jesteśmy już po Dniu skupienia, wracamy do swoich domów, jednak myślami wciąż jesteśmy w Domu Rekolekcyjnym w Rycerce Górnej. Kolejny raz dane nam było przeżyć piękne nabożeństwo, wysłuchać konferencji podczas której wiele dowiedzieliśmy się o istocie powstawania Ikon przedstawiających wizerunki Jezusa Chrystusa. Dzień Skupienia prowadził ks. Mirosław Kuczała Ojciec Duchowny. Wszyscy uczestnicy składają serdeczne podziękowania za wygłoszone SŁOWO. Dziękujemy za gościnność księdzu Tadeuszowi, życzymy obfitości łask od Jezusa Chrystusa, Jego matki Maryi i opieki św. Michała Archanioła. Szczęść Boże. „KTÓŻ JAK BÓG”

Św. Michał Archanioł i Maryja. Jak Matka Chrystusa i pogromca Lucyfera walczą o nasze zbawienie?Święty Michał Archanioł stał się pierwszym pośród aniołów, ponieważ dowiódł wielkiej miłości do Boga i Jego Matki. O jego wielkiej czci dla Maryi mówią liczne świadectwa osób oddanych Matce Bożej. To On, stojąc u boku Najświętszej Panny, walczy dzisiaj o nasze dusze. Każdy chrześcijanin, który szczerze czci Matkę Bożą, nie może nie czcić również św. Michała i aniołów. Tu przykładem jest historia św. Ludwika Marii Grignona de Monfort, rozmiłowanego w Maryi, który często okazywał również swoje absolutne zaufanie do św. Michała. Był przekonany, że archanioł czuwa nad jego sprawami i wszystkimi jego drogami. Zwierzył się z tego s. Marii Luizie od Jezusa, która była powierniczką wielu jego myśli i która z jego natchnienia i kierownictwa stała się założycielką Zgromadzenia Córek Mądrości. Ta wiara dała mu pewność siebiei sprawiała, że był niewzruszony w obliczu spotkań, które przestraszyłyby zwykłą osobę. „Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Maj, miesiąc Maryjny

Maryja Królową nieba i ziemi, 3 go maja obchodzimy Święto Matki Bożej Królowej Polski

W Piśmie Świętym nie znajdujemy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Znajdują się tam jednak fragmenty, które pośrednio tę prawdę potwierdzają. I tak na przykład już w pierwszej biblijnej księdze, w opowieści o grzechu pierwszych rodziców w raju, pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel, jak również i krewna Maryi, Elżbieta, mówią do Niej: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28. 43). Sama też Matka Boża w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Ostatnia księga Pisma Świętego – Apokalipsa – zawiera taką relację: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Niewiastą tą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.W obrazach wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. W X wieku powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od XIV zaś stulecia ulubionym tematem artystów staje się scena koronacji Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca.

Michał jest archaniołem, którego wierni przyzywają w walce przeciw siłom zła. Wierzą, że pomaga odnaleźć wewnętrzne światło. Historycznie jest obrońcą zarówno Izraela, jak i Kościoła katolickiego. Jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Archanioł Michał jest ognistym wojownikiem, Księciem Niebiańskiej Armii, która walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w strasznym ucisku. Michał jest też dawcą cierpliwości i szczęścia. Archanioł Michał patronuje również jednostkom powietrznodesantowym