Św. Michał Archanioł i Maryja. Jak Matka Chrystusa i pogromca Lucyfera walczą o nasze zbawienie?Święty Michał Archanioł stał się pierwszym pośród aniołów, ponieważ dowiódł wielkiej miłości do Boga i Jego Matki. O jego wielkiej czci dla Maryi mówią liczne świadectwa osób oddanych Matce Bożej. To On, stojąc u boku Najświętszej Panny, walczy dzisiaj o nasze dusze. Każdy chrześcijanin, który szczerze czci Matkę Bożą, nie może nie czcić również św. Michała i aniołów. Tu przykładem jest historia św. Ludwika Marii Grignona de Monfort, rozmiłowanego w Maryi, który często okazywał również swoje absolutne zaufanie do św. Michała. Był przekonany, że archanioł czuwa nad jego sprawami i wszystkimi jego drogami. Zwierzył się z tego s. Marii Luizie od Jezusa, która była powierniczką wielu jego myśli i która z jego natchnienia i kierownictwa stała się założycielką Zgromadzenia Córek Mądrości. Ta wiara dała mu pewność siebiei sprawiała, że był niewzruszony w obliczu spotkań, które przestraszyłyby zwykłą osobę. „Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.