Zastęp w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Dorota Mikuła – animator  zastępu
Wanda Dwornik
Marta Marczyńska
Elżbieta Sordyl
Bogumiła Krzanak
Izabela Pacek – Stepaniuk
Barbara Fiedor

Członkowie wspomagający
Maria Filek
Janina Guzdek
Krystyna Pelczar
Helena Talar
Anna Hatala
Marianna Suwaj
Józefa Trybulec
Lucyna Ramęda
Stanisława Chmura
Władysława Rokowska
Helena  Lichańska
Rozalia Panek
Bożena Cinal