Zastęp w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Dorota Mikuła – animator zastępu
Helena Tomala
Maria Pikoń
Maria Filek
Janina Guzdek
Teresa Bucka
Krystyna Potępa
Zofia Bysko
Maria Socha
Bożena Cinal
Józefa Pustelnik
Teresa Legień
Izabela Pacek-Stepaniuk