Różnica pomiędzy czcicielami a Rycerzami

Czciciele Św. Michała Archanioła  istnieją już od ponad 100 lat. Założycielem czcicieli był Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912). Jego hasło  to „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”. Ks. Bronisław Markiewicz żywił gorące nabożeństwo do Księcia chórów anielskich i szerzył je przez apostolska posługę.

Zadaniem Czciciele Św. Michała Archanioła jest:

  • rozsławienie czci Św. Michała Archanioła i modlitwa o Królestwo Chrystusa i Maryi Niepokalanej w umysłach i sercach ludzkich,
  • świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcenie innych do wierności Panu Bogu,
  • troska o ocalenie dzieci i młodzieży  przed zgorszeniem i złem moralnym,
  • modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Rycerstwo  św. Michała Archanioła powstało w 1994r. Założycielem Rycerstwa był Ksiądz Marian Polak Michalita ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Obowiązki Rycerzy :

  • wyzwolić się z wszystkich nałogów i uzależnień,
  • post o chlebie i wodzie ,
  • trwania w stanie łaski uświęcającej,
  • odpędzanie złych duchów od siebie, Kościoła, i całego świata,

a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez szatana.