Zastęp w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Bogumiła Weronowska – animator zastępu
Teresa Rodak
Irena Śliwińska
Renata Wójcik
Marek Bubal