Jak zostać Rycerzem

Co należy zrobić, aby zostać przyjętym do Rycerstwa św. Michała Archanioła?

Przyjęcie do Rycerstwa

  • Zapoznaj się ze statutem.
  • Porozmawiaj z Animatorem najbliższego „Zastępu” Rycerstwa św. Michała Archanioła, wypełnij kwestionariusz, napisz podanie do Centrali Rycerstwa prośbę o przyjęcie.
  • W czasie próby Rycerskiej:

– uczęszczaj na miesięczne zebrania lokalnego (lub najbliższego) Zastępu
– rozprowadzaj minimum 3 egzemplarze czasopisma „Któż jak Bóg”
– codziennie módl się modlitwami Rycerzy

  • Odpraw 9 –dniową Nowennę przed Dniem Skupienia Rycerstwa św. Michała Archanioła   i  weź czynny udział w Dniu Skupienia wraz z innymi kandydatami na Rycerzy.
  • W dzień zakończenia Dnia Skupienia kandydat składa Rycerskie przyrzeczenia, otrzymuje legitymację i zostaje wpisany do Księgi Rycerstwa.
  • Kandydat, który z różnych powodów nie może podjąć obowiązków Rycerskich, może zostać Członkiem Wspomagającym – zobacz statut.