Litania pokory

Litania pokory

JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA

Wysłuchaj mnie!

– Od pragnienia, by być szanowanym, Wybaw mnie Panie!
– Od pragnienia, by być kochanym
– Od pragnienia, by być chwalonym
– Od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami
– Od pragnienia, by być więcej lubianym od innych
– Od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę
– Od pragnienia, by być podziwianym
– Od obawy, by nie być upokorzonym
– Od obawy, by nie być lekceważonym
– Od obawy, by nie być odrzuconym
– Od obawy, by nie być oszukanym
– Od obawy, by nie być zapomnianym
– Od obawy, by nie być wyśmianym
– Od obawy, by nie być obrażonym
– Od obawy, by nie być podejrzanym
– Od obawy, by nie być ostatnim
Wybaw mnie Panie!

Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie:
– Aby inni byli bardziej kochani ode mnie
– Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać
– Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono
– Aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim
– Aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja na ile mogę stał się świętym
– Abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętość całym sercem
– Abym pragnął zawsze poznać prawdę o sobie
– Abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie
– Abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie
Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie

Amen.