Zastęp Rycerstwa Św. Michała Archanioła w parafii Rycerka Górna

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Andrzej Biernat – animator zastępu
Hanna Dziergas
Jolanta Tomala
Bronisława Gardas
Helena Czaniecka
Stanisław Płoskonka
Stanisław Gołek
Józefa Ceckowska
Janina Suława
Małgorzata Szczotka
Alicja Dembek
Paweł Dembek
Maria Panek