RYT – przyrzeczenie przyjęcia na Rycerza

Podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, aby mogli powtórzyć słowa Chrystusa Pana, skierowane do Szatana, władcy tego świata: Nie ma on jednak nic swego we Mnie (J 14,30). C:  Czy znasz Statut Rycerstwa św. Michała Archanioła i wykonujesz już jego wskazania?
K:  Znam wymogi Statutu, z pomocą Bożą je wykonuję i nadal chcę je wykonywać.

C:  Czy odnawiając przyrzeczenie chrztu świętego, chcesz się całkowicie oddać Bogu w wierze, która działa przez miłość?
K:  Tak, chcę całkowicie należeć do Pana Boga i wypełniać Jego świętą wolę!

C:  Czy wyrzekasz się szatana, jego pychy i wszelkiej łączności z nim?
K:  Tak! Wyrzekam się!

C:  Czy za wzorem św. Michała Archanioła chcesz postawić w centrum swego życia Jezusa Chrystusa, jako swego Zbawcę, Pana i Króla?
K:  Tak! Chce należeć do Jezusa Chrystusa, aby On we mnie królował teraz i na wieki!

C:  Chcesz mocą Jezusa Chrystusa odpędzać szatana od siebie i od innych ludzi?
K:  Tak! Chcę go odpędzać od siebie, od naszych braci i sióstr i strącać go do piekła!

C:  Zatem licząc na pomoc Pana Jezusa i wstawiennictwa św. Michała Archanioła, Wodza Zastępów Pańskich, złóż swe przyrzeczenie należenia do Rycerstwa:
K:  Panie Jezu Chryste! Uznaję Cię za mojego Stwórcę, Pana i Króla! Wierzę, że Ty, Któremu została dana  wszelka władza na niebie i na ziemi, udzielasz mi tej władzy i mocy do walki z szatanem.
Licząc na wstawiennictwo Królowej Aniołów Maryi Niepokalanej, świętego Michała Archanioła, Strażnika Bożej chwały i pogromcy złych duchów, oraz na pomoc chórów anielskich, świętych Pańskich i wszystkich Rycerzy, przyrzekam wypełniać zobowiązania wypływające ze Statutu Rycerstwa. Chcę coraz  pełniej oddawać się Bogu, wypełniać we wszystkim Jego świętą wolę, a przez codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, odpędzać złe duchy od siebie i innych ludzi, nakazując im iść do piekła.
Wspomóż mnie Panie Boże przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła pozostać wiernym tym zobowiązaniom,  dla chwały Twego Imienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

C:  Niech dobry Bóg wspiera Cię w wypełnianiu Twoich przyrzeczeń i niech Cię błogosławi, abyś w każdej chwili Twego życia mógł wołać: Któż jak Bóg! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
K:  Amen