29 września 2022r. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Rycerce Górnej odbyła się uroczysta ODPUSTOWA msza święta ku czci św. Michała Archanioła. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Prałat -Edward Ćmiel. Odmówiono Nowennę podczas której polecano prośby o pokój na świecie szczególnie w Ukrainie, odmówiono modlitwy rycerskie, przed wystawionym Najświętszym SAKRAMENTEM, odśpiewano hymn do św. Michała Archanioła a następnie gospodarz ks. Tadeusz Cader zaprosił wszystkich na „odpustowy obiad”. Wieczór uświetniony był śpiewem wszystkich obecnych, na gitarze przygrywała nasza wspaniała Helena z Milówki.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka „Ze Świętym Michałem Archaniołem na Jasną Górę”. 2 lipca 2022 r. Rycerze św. Michała Archanioła z Diecezji Bielsko Żywieckiej licznie uczestniczyli w pięknej uroczystości. Obecność kopii Figury Michała Archanioła w tym miejscu była świętem wielu z nas, mogliśmy spotkać się z naszymi przyjaciółmi – „Rycerzami” z całej Polski. Piękna pogoda pozwoliła na cudowne przeżywanie modlitwy uwielbienia i uwolnienia na Wałach jasnogórskich. Z pomocą łaski Bożej, opieki Czarnej Madonny oraz św. Michała Archanioła powróciliśmy do swoich domów. O ZOBACZENIA ZA ROK. „KTÓŻ JAK BÓG” J. T. „Rycerz” z Rycerki Górnej

10 CZERWCA 2022 r. t. piątek w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Rycerce Górnej odbędzię się uroczystość 25 lecia poświęcenia Obrazu Matki Bożej Królowej Polski.Obraz w 1997 roku podczas VI Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Uroczystą mszę świetą celebrować będzie ks. Jan Seremak CSMA z Miejsca Piastowego. O godz. 16 stej gość wygłosi Konferencję, następnie modlić się będziemy o uwolnienie i uzdrowienie modlitwami do św. Michała Archanioła. Następnie msza swięta. Po uroczystościch spotkanie przy kawie i herbacie. ZAPRASZAJĄ Rycerze św. Michała Archanioła z Rycerki Górnej wraz ze swoim opiekunem ks. T. Caderem CSMA – gospodarzem.

Obchody DNIA SKUPIENIA w Rycerce Górnej

Dzień Skupienia w Rycerce Górnej zgromadził prawie 50 osób czcicieli św. Michała Archanioła z Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Na rozpoczęcie odśpiewano Godzinki do św. Michała Archanioła, następnie została odprawiona uroczysta msza św. Koncelebrowana, w której uczestniczyli również mieszkańcy Rycerki. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Żarkowski, odnosząc się do Ewangelii. Po mszy świętej wszyscy udali się na wspólny obiad podczas którego podzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy i rozmawiano na różne tematy głównie dotyczące wspólnoty. Po części przeznaczonej na poczęstunek i rozmowy grupa udała się ponownie do Kaplicy, gdzie wysłuchano pouczającej konferencji ks. Andrzeja nt. konsekwencji grzechu czyli piekła nawiązując do objawień z Fatimy. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlono się modlitwami zgromadzenia i na koniec odmówiono wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po pięknie przeżytym dniu rozjechaliśmy się do domów. Dziękujemy serdecznie księdzu Tadeuszowi – opiekunowi Wspólnoty za zorganizowanie spotkania. Do zobaczenia w lipcu na „Pilgrzymce z Michałem Archaniołem do Częstochowy”. KTÓŻ JAK BÓG. St. Gołek

DZIEŃ SKUPIENIA Rycerstwa Św. Michała Archanioła

Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Rycerce Górnej

15 stycznia 2022 r.

PROGRAM

10:00 Godzinki

11:00 Msza Święta

12:30 Obiad

13:30 Konferencja

14:00 Spotkanie opłatkowe

15:30 Adoracja Najśw. Sakr.

Zakończenie

OPIEKUN DIECEZJALNY

Ks. Tadeusz Cader CSMA

Zaproszenie na rekolekcje

W głąb tajemnicy – bezcielesność aniołów i cielesność człowieka”

Anioł-duch, który nie posiada ciała i człowiek, którego Bóg stworzył jako istotę złożoną z ciała i niewidzialnej duszy. Co nas łączy, a co nas odróżnia? Czy aniołowie chociaż nie posiadają ciała, mogą je przybierać ? Czy w niebie – my ludzie – będziemy mieć ciała, czy staniemy się jak aniołowie bezcieleśni?  

Wszystkich braci i siostry, którzy poszukują odpowiedzi na te i inne pytania w klimacie modlitwy i w oparciu o Boże Objawienie (Pismo święte i Tradycję) zapraszamy na rekolekcje anielskie pt. „W głąb tajemnicy – bezcielesność aniołów i cielesność człowieka”, które odbędą się w dniach 11-13 września 2020 roku w Domu Rekolekcyjnym w Rycerce Górnej. Rozpoczęcie rekolekcji 11 września o godz. 18.00, a zakończenie 13 września o godz 13.00. 

Rekolekcje poprowadzi ojciec duchowny Seminarium WSD Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. dr Marcin Kałwik CSMA.

ks. Tadeusz Cader

Diecezjalny Opiekun Rycerstwa św. Michała Archanioła