MODLITWA LITANIJNA

MODLITWA LITANIJNA

K: O wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, wątpienia i beznadziei.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za osoby zniewolone duchem lęku, rozpaczy, depresji i myśli samobójczych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za uzależnionych od hazardu, pornografii i wszelkich przejawów nieczystości ciała i serca.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za uzależnionych od telewizji, internetu, telefonu, gier komputerowych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za zniewolonych duchem pracoholizmu i nadmiernej aktywności kosztem życia duchowego i rodzinnego.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: a uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i horoskopy.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa, spirytyzmu i fałszywego mistycyzmu.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za zniewolonych nienawiścią, mściwością, nieprzebaczeniem, niezgodą i zawziętością.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy i  niesprawiedliwości.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za poddanych duchowi pychy, zazdrości, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: O uwolnienie osób poddających się duchowi złości, lenistwa, gniewu, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszustwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądem.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: O wolność serca dla naszych najbliższych: męża, żony, dzieci, rodzeństwa i wszystkich krewnych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za kapłanów, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane i poświęcone Bogu – o serce wolne.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za członków naszych parafii, grup modlitewnych, zastępów i wspólnot.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: O wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła i Bożego Prawa szerzących pogańską kulturę.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za naszych przyjaciół, za tych, którzy nas zranili i skrzywdzili.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: O uzdrowienie dusz i ciał nas tu obecnych z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!