Zastęp w parafii Narodzenia NMP w Bielsku-Białej (Lipnik)

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Krystyna Bocian – animator zastępu
Barbara Tatulińska
Ewa Łukawska
Tomasz Jóźwiak

Członkowie wspomagający

Aleksandra Szavly
Elżbieta Roszczyk
Emilia Zoń
Władysława Mikołajczyk