Zastęp w parafii św. Barbary w Bielsku-Białej (Mikuszowice Krakowskie)

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Marianna Skalska – animator zastępu
Olimpia Handzlik