Zastęp w parafii Św. Małgorzaty w Bielsku-Białej (Kamienica)

Rycerze zastępu św. Michała Archanioła

Barbara Szczepańska-Mol – animator zastępu
Elżbieta Mol
Alicja Janc
Anna Gracz

Członkowie wspomagający

Zofia Borowska