Sobota w Rycerce Górnej. Jesteśmy już po Dniu skupienia, wracamy do swoich domów, jednak myślami wciąż jesteśmy w Domu Rekolekcyjnym w Rycerce Górnej. Kolejny raz dane nam było przeżyć piękne nabożeństwo, wysłuchać konferencji podczas której wiele dowiedzieliśmy się o istocie powstawania Ikon przedstawiających wizerunki Jezusa Chrystusa. Dzień Skupienia prowadził ks. Mirosław Kuczała Ojciec Duchowny. Wszyscy uczestnicy składają serdeczne podziękowania za wygłoszone SŁOWO. Dziękujemy za gościnność księdzu Tadeuszowi, życzymy obfitości łask od Jezusa Chrystusa, Jego matki Maryi i opieki św. Michała Archanioła. Szczęść Boże. „KTÓŻ JAK BÓG”