Podsumowanie rekolekcji anielskich w Rycerce Górnej

Boże Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom. Spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie pełnią zawsze święta służbę przed Tobą. A człowiek obdarowany przez Ciebie talentami niech wiernie służy Tobie i drugiemu.

Wyrażając szczere podziękowanie i Bóg zapłać za wzrastanie duchowe Księdzu Piotrowi Prusakiewiczowi, który przekazuje nam szeroką wiedzę z mariologii i angelologii. Księdzu Tadeuszowi – dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego w Rycerce Górnej życzymy wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej, aby pełnił tę posługę na chwałę Bożą, prowadzony przez świętego Michała Archanioła. Bóg zapłać za ofiarność i gościnność. Obsłudze i personelowi życzymy obfitości darów ducha świętego, dziękując za troskę i smaczne posiłki. Niech Pan Wam błogosławi.

Uczestnicy rekolekcji „Matka Boża Królowa Aniołów i św. Michał Archanioł”. Rycerka Górna 15-17.06.2018r.