Maj, miesiąc Maryjny

Maryja Królową nieba i ziemi, 3 go maja obchodzimy Święto Matki Bożej Królowej Polski

W Piśmie Świętym nie znajdujemy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Znajdują się tam jednak fragmenty, które pośrednio tę prawdę potwierdzają. I tak na przykład już w pierwszej biblijnej księdze, w opowieści o grzechu pierwszych rodziców w raju, pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel, jak również i krewna Maryi, Elżbieta, mówią do Niej: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28. 43). Sama też Matka Boża w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Ostatnia księga Pisma Świętego – Apokalipsa – zawiera taką relację: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Niewiastą tą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.W obrazach wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. W X wieku powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od XIV zaś stulecia ulubionym tematem artystów staje się scena koronacji Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca.