Kwartalny Dzień Skupienia w Andrychowie – Relacja

W sobotę 28 września Zastępy Rycerzy Michała Archanioła naszej diecezji obchodziły dzień skupienia, którego gościem specjalnym był założyciel Rycerstwa w Polsce, ks. Marian Polak CSMA. Dzień ten zorganizował Zastęp Rycerzy z Andrychowa wraz ze swoim opiekunem, księdzem Wojciechem. Spotkanie to odbyło się w nowo wybudowanym Domu Rekolekcyjnym pw. Świętego Józefa przy parafii św. Stanisława BM w Andrychowie, gdzie około pięćdziesięciu Rycerzy i członków Rycerstwa uczestniczyło w konferencjach, modlitwach oraz nałożeniu rąk w modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie. Centralnym punktem tego dnia była Eucharystia.

Zastępy Rycerzy chętnie spotykają się w ciągu roku, by wspólnie zgłębiać wiarę, rozmawiać o zagrożeniach dzisiejszego świata i czerpać siły ze wspólnotowej modlitwy.  Z racji swojego doświadczenia jako egzorcysta, konferencje księdza Mariana dotyczyły właśnie zagrożeń w dzisiejszym świecie, oraz roli Aniołów w naszym życiu. Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Ksiądz Marian podkreślił, jak ważną rolę w naszym życiu sprawuje nasz Anioł Stróż. Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który jest ciągle przy nas, daje natchnienia i oświeca, byśmy, wypełniając Boże przykazania, kochali Chrystusa i szli przez życie dobrze czyniąc. Jak kochający starsi bracia i siostry z czułością opiekują się swym młodszym rodzeństwem, tak Aniołowie z tkliwą dobrocią i miłością ukazują nam właściwą drogę, prowadzą ścieżkami dobra i miłości i chronią przed zasadzkami szatana. Razem z nimi tworzymy jedną rodzinę. Dobrze jest więc zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem, a w najtrudniejszych chwilach wzywać Archaniołów.

Temat z dnia skupienia – „Święty Michał wskazuje drogę do Boga” ks. Marian rozszerzył na homilię w święto Trzech Archaniołów, na której głosił kazania w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Andrychowie w ramach zorganizowanej przez Rycerstwo niedzieli anielskiej. Święto to poprzedzone było dziewięciodniową nowenną do świętego Michała Archanioła odmawianą na Mszach świętych. W niedzielę przed wieczorną Eucharystią parafialna grupa muzyczna odśpiewała Akatyst ku czci Świętego Michała Archanioła, co w Andrychowie na osiedlu jest już coroczną tradycją.
Któż jak Bóg!