Jubileusz 25-lecia Rycerstwa

Blisko 150 Rycerzy św. Michała Archanioła z kilkunastu Zastępów z całej diecezji przeżywała Srebrny Jubileusz istnienia Rycerstwa. Miejscem dziękczynienia był kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej. Uroczystej Mszy św., którą poprzedził śpiew godzinek i Adoracja Najświętszego Sakramentu, przewodniczył ks. biskup Tadeusz Rakoczy. W homilii wskazał na główne elementy charyzmatu Rycerstwa i jego przydatność dla całego kościoła. Przełożony Generalny xx Michalitów ks. Dariusz Wilk ofiarował mu w dowód wdzięczności medal Benemerentii. Wśród przybyłych na tę uroczystość Zastępów, pojawili się na niej mieszkańcy Andrychowa, Bielsko-Białej, Bielsko-Białej Kamienicy,
Rycerskiej Górnej, Mikołowa, Mikuszowic oraz Milówka.

Kazanie jubileuszowe

Umiłowani Bracia i Siostry, Czcigodni Bracia w kapłaństwie, wszyscy obecni przy tym eucharystycznym stole wieczernikowym. Wśród Was bardzo serdecznie witam i cieszę się obecnością księży Michalitów, bardzo związanych z Rycerstwem św. Michała Archanioła i ich poprzednikami, pięknie zanurzonymi we wspólnotę.

Czcigodni Bracia i Siostry, wszyscy uczestnicy tej Uroczystości. Witam serdecznie także Poczet Sztandarowy i was, Drodzy Ministranci i Lektorzy.

Stanęliśmy dzisiaj przy ołtarzu Boga, by dziękować za 25 lat istnienia Rycerstwa Św. Michała Archanioła w naszej diecezji. Modlę się do naszego założyciela Mariana Polaka, i za księdza Kazimierza Tomaszewskiego, Przełożonego Generalnego. W modlitwie powierzam obecnego tutaj Generała Zakonu oraz księdza Tadeusza Cadera – Opiekuna Duchowego tego Rycerstwa. Witam także panią Dorotę Mikułę – Animatorkę Diecezjalną, wszystkich Was – Członków i Członkinie, i wszystkich obecnych na tej Mszy Św. jubileuszowej, Gości. Wszystkich zebranych zapraszam do modlitwy o opiekę i wstawiennictwo Św. Michała Archanioła, byśmy przynosili dobre owoce i ubogacali życie religijnie całym Kościołem, poczynając od naszej diecezji.

Dzisiaj wraz z całym Kościołem Powszechnym obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, która jest katedrą biskupa Rzymu. Nazywa się ją Mater et Caput Omnium Eclessiarium, czyli Matką i Głową Wszystkich Kościołów. Podczas tej Mszy św. będziemy łączyć się duchowo z Ojcem Franciszkiem i powierzymy Bogu wszystkie sprawy Kościoła Powszechnego. Do tej ogólnej intencji związanej z poświęceniem bazyliki Św. Jana na Lateranie pragniemy dołączyć oczywiście naszą rocznicową intencję. I w tej intencji za Was wszystkich tu obecnych i tych, których tutaj nie ma, ofiaruję Bogu tę najświętszą ofiarę.

Jubileusz Rycerstwa Św. Michała Archanioła jest wspaniałą okazją do dziękowania Bogu za charyzmat, którym żyje ta wspólnota apostolska. Dziękujemy za jej Duchowych Opiekunów. Za wszystkich Rycerzy, Członków i Członkinie Wspomagających oraz wszystkich czcicieli Św. Michała Archanioła. Przed ćwierćwieczem wspólnota ta powstała w Polsce, w tym i w naszej diecezji. Nic więc dziwnego, że dzisiaj Rycerze przygotowali się przez nowennę odprawianą przez 9 miesięcy i właśnie w Rycerce, w tym wyjątkowym miejscu, rozpoczęła się ta szczególna nowenna. Serdecznie dziękuję wszystkim Kapłanom i Osobom Świeckim zaangażowanym w Rycerstwo Świętego Michała Archanioła.

Dziękuję Parafianom i Parafiom, którzy otworzyli się życzliwie na tę wspólnotę. Wymienię tylko parafie: pw. św. Stanisława BM w Andrychowie, parafię pw. św. Maksymiliana Maria Kolbe w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej, parafię pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, parafię pw. św. Józefa w Bielsku-Białej, parafię pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej i parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej. Cieszę się za każdą Waszą nową inicjatywę. Dziękuję za Wasze modlitwy, posty, wyrzeczenia i wszystkie dzieła miłosierdzia. Dziękuję, zwłaszcza za wynagrodzenie Bogu grzechów ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Kościoła katolickiego, a także ludzi na całym świecie. Trwajcie w tym wspaniałym apostolskim dziele i nie zrażajcie się trudnościami, których doświadczacie. Bądźcie otwarci na działanie Ducha Świętego i szukajcie pomocy u św. Michała Archanioła. Macie Potężnego Patrona i Orędownika u Boga. Św. Michał Archanioł wzywa was, abyście ukryli się pod Jego skrzydłami. Walka nie skończyła się. Z nieba przenosi się na arenę ludzkiego serca. A ten Potężny Patron wzywa was do bezkrwawego boju o Królestwo Boże w sobie, innych, w Kościele i na całym świecie.

Moi Drodzy, pośród tych wszystkich trudności, jakich doświadczamy teraz walce z ideologią, z Kościołem, ze wszystkimi ludźmi niewiernymi Bogu, Wielu ludzi gubi się na drogach swojego życia i powołania. Na największe przeszkody napotyka młodzież, która doznaje sporych trudności. Jednak cieszę się, że wielu ludzi jest głęboko pogrążonych w tajemnicy naszego Zbawienia. Ludzi oddanych Bogu w Kościele, którzy praktykują i modlą się, którzy są wierni Bogu. To zapewne przyniesie dobre owoce. Wyrazem tego jest tutaj ta wasza obecność. To wszystko, co uczyniliście dotąd i będziecie się starać czynić w przyszłości, mam nadzieję, przyniesie dobre owoce. Tego Wam życzę z całego serca.

„Pan Jezus,  sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: <<Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!>>”.

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie! Może reakcja Pana Jezusa na widok przekupnych sprzedających swoje towary w świątyni jerozolimskiej wydawać się może zaskakująca. Chrystus, który zawsze był symbolem dobroci i łaskawości, rozdawał chleb głodnym i pochylał się nad chorymi. Dotykał zmarłych, których niesiono, a zarazem zareagował tak gwałtownie, gdy zobaczył sprzedawców, handlarzy w świątyni. Wszystkim zdziwionym Pan Jezus wyjaśnił, dlaczego tak surowo postąpił, uderzając przekupniów powrozami. „(…) Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Chrystusowi chodzi o dom Ojca, o miejsce, które Bóg sam wskazał Dawidowi, aby tam zbudował dla Niego Świątynię. Kiedy król Salomon poświęcił świątynię w Jerozolimie, chwała Boża zamieszkała w niej na zawsze. Chwała Boża, czyli sam Bóg mieszka w Świątyni. Dlatego nie może ona służyć do handlu, czy do innych, jakiś czysto ludzkich, celów. Obraz oczyszczenia świątyni jerozolimskiej z przekupniów stał się dla Pana Jezusa okazją, aby powiedzieć uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że On jest Prawdziwą Świątynią. On jest znakiem Boga, który zamieszkał pośród swojego ludu. Jezus Chrystus, Boży Syn, objawia nam Ojca. Podkreśla tę prawdę, gdy mówi: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wyniosę ją na nowo”. Słuchacze zdziwili się na te słowa, a św. Jan Ewangelista od razu dodał, że mówił On o Świątyni Swojego Ciała, złożonego na krzyżu za grzechy wszystkich cichych.

Drodzy uczestnicy tej uroczystości, Pan Jezus jest Głową Kościoła, nowej wspólnoty dzieci Bożych, odkupionych Jego krwią. Z Jego przebitego boku wypływa krew i woda, które są źródłem nowego życia. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Proroka Ezechiela pokazuje wspaniały obraz Świątyni, z której wypływa wielka rzeka, rzeka niosąca ślady wody, stające się źródłem życia. Obraz wody wypływającej ze Świątyni jest mesjańskim słowem Kościoła, który rodzi się z przebitego boku Zbawiciela i rozchodzi się po całej ziemi, niosąc życie nadprzyrodzone wszystkim ludziom.

Kościół, żywe Ciało Chrystusa jest dziś obecny na całej ziemi, także we wspólnocie Rycerstwa. W waszych sercach pełnych miłości, całkowicie poddanych Chrystusowi, Panu i Oblubieńcowi. „Jak miła Panie, jest świątynia Twoja” – śpiewaliśmy psalm Chrystusowy. Modląc się w tej świątyni pragnę razem z wami wyśpiewać pieśń uwielbienia na cześć Boga, który napełnia nasze serca miłością i czyni je Swoją Świątynią. Miła jest Panie, Świątynia Twoja. Piękny jest Kościół Chrystusowy, chociaż składa się z grzesznych i słabych ludzi. Jest on piękny darem Bożej łaski, która wypełnia ludzkie serca. Działają w niej różne wspólnoty apostolskie. Jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II –  Kościół jest wspólnotą wspólną. I wy, drodzy Siostry i Bracia, jesteście żywymi świadkami Kościoła Bożego.

Bracia i Siostry, św. Paweł i św. Michał także, przypominają, że jesteście prawdą, wodą i Bożą opoką. Apostoł położył fundament, a Jego następcy wznoszą całą budowlę. Obraz budowania Świątyni zapisany przez św. Pawła mówi o tajemnicy Kościoła, duchowej rzeczywistości budowanej na Chrystusie i wznoszonej z różnych kamieni, którymi są uczniowie Jezusa. Połączeni mocą wiary, nadzieją i  miłości. Tym nadprzyrodzonym spoiwem, czyli daną miłością od Boga.

I dziś, w święto Bazyliki św. Jana na Lateranie, dzięki jedności, chciejmy prosić z Ojcem Świętym Franciszkiem, dziękując Bogu za Jego poprzednika, naszego umiłowanego świętego Jana Pawła II. Rośniemy w tej pewności i świadectwie, że budujemy na Chrystusie i jesteśmy częścią Kościoła Powszechnego.

Odnawiamy naszą więź z Chrystusem przez jedność z Piotrem Naszych Czasów. Mamy świadomość, że św. Paweł przekazał prawdę adresatom listów mieszkającym w obrębie siebie: „Tego fundamentu nikt nie może położyć innego, niż ten, który jest wyłożony, a którym jest Jezus Chrystus” – napisał św. Paweł.

Umiłowane Siostry i Kochani Bracia, gdy świętujemy 25-lecie istnienia Rycerstwa św. Michała Archanioła, w naszych sercach rodzi się jeszcze jedna myśl. Podsyła ją św. Paweł z tajemnicą wspomnianego orędzia: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, że Bóg mieszka w was”?

Otóż, każdy Chrześcijanin jest przestrzenią, w której mieszka Bóg. Chrystus mieszka w naszych sercach. Gdy żyjemy w wolności grzechu, nie przyjmujemy Go w Komunii Św., to podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek dawania w stanie łaski uświęcającej. A więc w przyjaźni z Bogiem. Żyjcie tak, abyście mogli powtórzyć słowa Chrystusa Pana, w posiadaniu Władcy tego świata. On jednak nie ma z tego nic. Bóg jest obecny gdy czekamy, rozważamy Słowo Boże, modlimy się i podejmujemy wyrzeczenia postu. W każdy piątek Rycerze poszczą o chlebie i wodzie, a gdyby któryś z nich nie mógł tego uczynić, niech w tym dniu spełni jakiś dobry uczynek względem bliźnich. W każdy piątek, przynależący do Rycerstwa winien uczestniczyć w sposób zupełny na Mszy św., łącząc swoje trudy, cierpienia i przeciwności z cierpieniami i śmiercią Jezusa Chrystusa. Rycerz powinien wynagrodzić sprawiedliwości Bożej grzechy swoje i grzeszników oraz wypraszać im przyjęcie daru nawrócenia się. Bóg staje się nam wszystkim bliski. Niech w miłości otwieramy się na naszych braci potrzebujących, szczególnie atakowanych i opanowanych przez złego ducha. Zwłaszcza wtedy, gdy wynagradzamy Bogu grzechy ludzkości i wypraszamy nawrócenie grzeszników.

Otaczamy modlitwą naszą ojczyznę i modlimy się, by św. Michał Archanioł chronił ją od wszelkich zagrożeń i nieszczęść. Obejmujemy modlitwą tych wszystkich, którzy są dręczeni, kuszeni, zdenerwowani, cierpią na niepokój w sercu. Modlimy się za rodziny, w których nie ma zgody i miłości. Za zniewolenie w narkotykach i alkoholu, tytoniem i pożądliwością ciała. Nieustannie toczycie duchową walkę z szatanem, bezkrwawy bój, ból, bój o duszę. I nie ustawajcie w swoich wysiłkach, ale przez modlitwy, wyrzeczenia postu, cierpienia wydzierajcie szatanowi dusze nieśmiertelne – przywracajcie je Bogu. Wy z Bogiem współpracujecie. W tej chwili niezmiennie z Chrystusem i z Kościołem w dziele zbawienia świata oraz w budowaniu Królestwa Bożego tu, na ziemi. To jest wasza misja. Wasze zadanie w Kościele. Niech Chrystus zwycięża w człowieku, w rodzinach, w ojczyźnie, w Europie i w całym świecie. Któż jak Bóg – Quis ut Deus?

Na koniec modlę się słowami krakowskiej pieśni: „Książę Niebieski, święty Michale, Ty sprawy ludzkie ważysz na szale. W dzień sądu Boga na trybunale, bądź nam Patronem, Święty Michale”.

Prosimy Maryję: Maryjo, Matko Kościoła, wstawiaj się za nami do Boga, bo potrzebujemy Jego światła. Potrzebna nam moc i miłosierdzie, ponieważ jesteśmy słabi. Czasem upadamy. Potrzebna nam Twoja łaska, abyśmy mogli żyć według Twoich przykazań i osiągnąć życie wieczne. Amen.

Biskup Tadeusz Rakoczy

Kazanie wygłoszone w sobotę, 9 listopada 2019 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w Bielsku-Białej z okazji 25-lecia Rycerstwa św. Michała Archanioła.