29 września 2022r. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Rycerce Górnej odbyła się uroczysta ODPUSTOWA msza święta ku czci św. Michała Archanioła. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Prałat -Edward Ćmiel. Odmówiono Nowennę podczas której polecano prośby o pokój na świecie szczególnie w Ukrainie, odmówiono modlitwy rycerskie, przed wystawionym Najświętszym SAKRAMENTEM, odśpiewano hymn do św. Michała Archanioła a następnie gospodarz ks. Tadeusz Cader zaprosił wszystkich na „odpustowy obiad”. Wieczór uświetniony był śpiewem wszystkich obecnych, na gitarze przygrywała nasza wspaniała Helena z Milówki.