10 CZERWCA 2022 r. t. piątek w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Rycerce Górnej odbędzię się uroczystość 25 lecia poświęcenia Obrazu Matki Bożej Królowej Polski.Obraz w 1997 roku podczas VI Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Uroczystą mszę świetą celebrować będzie ks. Jan Seremak CSMA z Miejsca Piastowego. O godz. 16 stej gość wygłosi Konferencję, następnie modlić się będziemy o uwolnienie i uzdrowienie modlitwami do św. Michała Archanioła. Następnie msza swięta. Po uroczystościch spotkanie przy kawie i herbacie. ZAPRASZAJĄ Rycerze św. Michała Archanioła z Rycerki Górnej wraz ze swoim opiekunem ks. T. Caderem CSMA – gospodarzem.