Diecezjalny dzień skupienia – relacja

Dnia 20 stycznia 2018r w parafii pw.  Św.  Józefa  na Złotych Łanach Bielsku-Białej odbyło się spotkanie  diecezjalne pod przewodnictwem ks. Stanisława Słowińskiego CSMA.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem  Godzinek ku czci św. Michała Archanioła , następnie ks.  Stanisław odprawił Mszę św.  Podczas  której dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar spotkania wszystkich  „Zastępów”  z Diecezji  Bielsko-Żywieckiej. Zawierzaliśmy Panu Bogu cały Kościół wraz z papieżem Franciszkiem, wszystkich  kapłanów  których napotykamy na swojej drodze a zwłaszcza ks. Piotra Prusakiewicza CSMA  i ks. Tadeusza Cadera CSMA opiekuna diecezjalnego, którego zabrakło wśród nas z powodu choroby.

Prosiliśmy również o błogosławione owoce tego spotkania dla Rycerzy, Czcicieli oraz wzrost duchowy i liczebny „Zastępów” rycerskich w naszych parafiach. Po skończonej Eucharystii  ks. Stanisław odprawił nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie. Po nabożeństwie udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie  gdzie łamaliśmy się opłatkiem. Następnie był słodki poczęstunek przygotowany przez  „Zastęp”  parafialny , śpiewaliśmy kolędy wraz z ks. Stanisławem.

W spotkaniu brali udział wszyscy animatorzy zastępów wraz z rycerzami i czcicielami około 70 osób. Na tym spotkaniu panowała anielska miłość i radość a więc prośmy Pana Boga aby pozostała w naszych sercach nadal przez cały 2018 rok.